Skip to content

EPD i maskinlesbart format – EPD-Norge Digi

Skjermbilde-2020-01-09-kl.-13.37.13

«EPD-Norge Digi» er EPD-Norges digitale EPD-database, som inneholder LCA-baserte data, digitalisert i XML-format og gjort tilgjengelig for allmennheten.
Dette gjør det mulig å anvende digitale EPD-data til livsløpsvurderinger og klimagassregnskap.

https://digi.epd-norge.no/

Vi har nå startet jobben med å digitalisere alle EPDer som er utviklet i vår EPD-generator, slik at også tidligere utviklede EPD blir tilgjengelig i  «EPD-Norge Digi».

Med vår EPD-generator blir EPDen publisert i både PDF og Digi formatet ved innsending til EPD-Norge. De digitale EPDen blir generert helt automatisk uten ekstra arbeid eller kostnad.